3 trường hợp thí sinh thi vào lớp 10 được cộng điểm ưu tiên

3 trường hợp thí sinh thi vào lớp 10 được cộng điểm ưu tiên

Có 3 trường hợp được cộng điểm ưu tiên trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2023 - 2024.
Cách xác định thời gian và tiền lương để tính hưởng trợ cấp tinh giản biên chế

Cách xác định thời gian và tiền lương để tính hưởng trợ cấp tinh giản biên chế

Tiền lương bình quân là tiền lương tháng bình quân của 05 năm cuối (60 tháng) trước khi tinh giản biên chế.
Xem thêm
Phiên bản di động