Nâng cao vai trò Công đoàn trong phòng, chống tai nạn lao động

Nâng cao vai trò Công đoàn trong phòng, chống tai nạn lao động

Công tác ATVSLĐ ngày càng được các ngành, các cấp, người lao động trên địa bàn thành phố Hà Nội quan tâm thực hiện. Đặc biệt, các cấp Công đoàn có vai trò quan trọng trong công tác phòng, chống tai nạn lao động.
Xem thêm
Phiên bản di động