Xin chờ trong giây lát...

Nâng cao đời sống tinh thần cho công nhân viên chức lao động ngành nông nghiệp Thủ đô

Thời gian qua, các phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao luôn được Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội chú trọng triển khai tới các công đoàn cơ sở. Nhờ sự chỉ đạo sát sao của công đoàn ngành và sự đồng tình hưởng ứng của các công đoàn cơ sở, phong trào văn hóa văn nghệ thể thao trong công đoàn ngành ngày càng phát triển.

Video nằm trong bài : Nâng cao đời sống tinh thần cho công nhân, viên chức, lao động ngành Nông nghiệp Thủ đô

Xem thêm
Phiên bản di động