Nâng cao đời sống tinh thần cho công nhân viên chức lao động ngành nông nghiệp Thủ đô

Nâng cao đời sống tinh thần cho công nhân viên chức lao động ngành nông nghiệp Thủ đô

Thời gian qua, các phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao luôn được Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội chú trọng triển khai tới các công đoàn cơ sở. Nhờ sự chỉ đạo sát sao của công đoàn ngành và sự đồng tình hưởng ứng của các công đoàn cơ sở, phong trào văn hóa văn nghệ thể thao trong công đoàn ngành ngày càng phát triển.
Liên đoàn Lao động huyện Thường Tín tổng kết phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

Liên đoàn Lao động huyện Thường Tín tổng kết phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

Ngày 17/6, Liên đoàn Lao động huyện Thường Tín đã tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” năm 2021 trong nữ công nhân, viên chức, lao động; sơ kết công tác Công đoàn 6 tháng đầu năm 2022; nói chuyện chuyên đề “Văn hóa ứng xử trong gia đình từ truyền thống đến hiện đại”.
Xem thêm
Phiên bản di động