Công đoàn Cơ quan LĐLĐ thành phố Hà Nội biểu dương nữ đoàn viên “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

Công đoàn Cơ quan LĐLĐ thành phố Hà Nội biểu dương nữ đoàn viên “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

(LĐ&PL) Ngày 3/3, Công đoàn Cơ quan LĐLĐ thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị gặp mặt nữ lãnh đạo các ban, đơn vị và biểu dương nữ CNVCLĐ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” năm 2022.
Xem thêm
Phiên bản di động