LĐLĐ thị xã Sơn Tây đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho đoàn viên

LĐLĐ thị xã Sơn Tây đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho đoàn viên

(LĐ&PL) Xác định rõ sự cần thiết của việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho đoàn viên và CNVCLĐ, thời gian qua, LĐLĐ thị xã Sơn Tây đã đẩy mạnh triển khai thực hiện.
Công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật trong các nhà trường được đẩy mạnh

Công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật trong các nhà trường được đẩy mạnh

(LĐ&PL) Thời gian qua, Liên đoàn Lao động quận Bắc Từ Liêm đã chú trọng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng trong cán bộ, giáo viên, nhân viên các nhà trường.
Chú trọng công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người lao động

Chú trọng công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người lao động

(LĐ&PL) Công đoàn khối giáo dục huyện Chương Mỹ luôn chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên, người lao động trong huyện.
Công đoàn quận Thanh Xuân làm tốt công tác phổ biến giáo dục pháp luật cho người lao động

Công đoàn quận Thanh Xuân làm tốt công tác phổ biến giáo dục pháp luật cho người lao động

(LĐ&PL) Cùng với công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động; thời gian qua Công đoàn quận Thanh Xuân đã làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật.
Chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho người lao động

Chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho người lao động

LĐLĐ huyện Mỹ Đức đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên, người lao động trong huyện, đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ
Xem thêm
Phiên bản di động