Những thủ tục cần thiết khi thanh toán công tác phí đối với cán bộ, công chức

Những thủ tục cần thiết khi thanh toán công tác phí đối với cán bộ, công chức

(LĐ&PL) Khi đi công tác, cán bộ, công chức được thanh toán công tác phí. Các chứng từ thanh toán công tác phí đối với cán bộ, công chức được áp dụng theo Điều 10 Thông tư 40/2017/TT-BTC.
Xem thêm
Phiên bản di động