Công đoàn Cơ quan LĐLĐ thành phố Hà Nội biểu dương nữ đoàn viên “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

Công đoàn Cơ quan LĐLĐ thành phố Hà Nội biểu dương nữ đoàn viên “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

(LĐ&PL) Ngày 3/3, Công đoàn Cơ quan LĐLĐ thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị gặp mặt nữ lãnh đạo các ban, đơn vị và biểu dương nữ CNVCLĐ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” năm 2022.
Trường Tiểu học Khương Thượng: Lan tỏa phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà"

Trường Tiểu học Khương Thượng: Lan tỏa phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà"

BCH Công đoàn đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao trình độ mọi mặt cho nữ CNVCLĐ. “Các hình thức tuyên truyền vận động đa dạng về mặt hình thức.
Trường Tiểu học Khương Thượng: Lan tỏa phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà"

Trường Tiểu học Khương Thượng: Lan tỏa phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà"

BCH Công đoàn đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao trình độ mọi mặt cho nữ CNVCLĐ. “Các hình thức tuyên truyền vận động đa dạng về mặt hình thức.
Xem thêm
Phiên bản di động