Năm 2023, Hà Nội phấn đấu giải quyết việc làm cho 162 nghìn lao động

Năm 2023, Hà Nội phấn đấu giải quyết việc làm cho 162 nghìn lao động

(LĐ&PL) Nghị quyết được thông qua nêu rõ, mục tiêu tổng quát năm 2023 của thành phố Hà Nội là giữ vững ổn định và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng.
Xem thêm
Phiên bản di động