Lộ trình, kế hoạch xử lý ô nhiễm môi trường làng nghề

Lộ trình, kế hoạch xử lý ô nhiễm môi trường làng nghề

(LĐ&PL) UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định về việc Ban hành Danh mục, lộ trình và kế hoạch xử lý ô nhiễm môi trường đối với các làng nghề trên địa bàn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.
Xem thêm
Phiên bản di động