Hà Nội: 3.000 lao động được đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng nghề nghiệp

Hà Nội: 3.000 lao động được đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng nghề nghiệp

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội ban hành Kế hoạch hỗ trợ đào tạo nghề, bồi dưỡng kỹ năng nghề nghiệp cho lao động làm việc trong các doanh nghiệp. Gần 3.000 lao động đã được đào tạo, bồi dưỡng.
Xem thêm
Phiên bản di động