Sửa đổi, bổ sung một số nội dung về quản lý lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung về quản lý lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 04/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính
Đề xuất điều kiện thành lập trường năng khiếu nghệ thuật, thể dục, thể thao

Đề xuất điều kiện thành lập trường năng khiếu nghệ thuật, thể dục, thể thao

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất quy định mới về một số điều kiện thành lập trường năng khiếu nghệ thuật, thể dục, thể thao.
Xem thêm
Phiên bản di động