Sửa đổi, bổ sung một số nội dung về quản lý lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung về quản lý lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 04/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính
Xem thêm
Phiên bản di động