Một số điểm mới của dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội

Một số điểm mới của dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội

(LĐ&PL) Trợ cấp hưu trí xã hội; bảo hiểm hưu trí bổ sung… là một trong số những điểm mới của dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi đang được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội lấy ý kiến.
Xem thêm
Phiên bản di động