Infographic: Đến năm 2025, phát triển 1,215 triệu m2 sàn nhà ở xã hội

Infographic: Đến năm 2025, phát triển 1,215 triệu m2 sàn nhà ở xã hội

(LĐ&PL) Theo Quyết định số 1186/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025, Hà Nội sẽ phát triển mới khoảng 1,215 triệu m2 sàn nhà ở xã hội.
Xem thêm
Phiên bản di động